Putts Lag - Teknologi är dominerad av av två typer av personer: de som förstår det de inte hanterar, och de som hanterar det de inte förstår

IMG_0551.PNG

 “Och nu försöker jag att fixa mailservern.”

För första gången ser Niklas upp på Thomas. Han drar handen genom håret och sätter tillbaka truckerkepsen på huvudet. Återvänder sedan till skärmen och skriver på tangentbordet medan han pratar.

“Vilka språk använder du?”

“Ööh… svenska.”

“Programspråk.”

“Jaha. Ja, jag höll på en del med Basic när det kom. Vilka kan du då?”

“Mest C++ och Python.”

Thomas tar upp sin skruvmejsel igen. Ett tafatt försök att åtminstone greppa någonting i situationen.

“Har du kollat något på din dator?”

“Jag satte igång den förut men den är fett seg.”

“Ja, jo, den kanske inte är den snabbaste direkt.”

Niklas fingrar rör sig över tangentbordet. Som en flock myror, fokuserade på en gemensam uppgift. Varje finger verkar leva sitt eget liv och veta precis vad det ska göra för att skapa en symbios. Thomas kisar för att se. Mot en svart bakgrund fylls skärmen med rad efter rad med kod. Niklas pratar med honom utan att ta blicken från skärmen.

“Det här ser stökigt ut.”

“Nää…”

“Kör du POP-3 eller?”

“Ööh…”

“Första gången jag ser det. Byt till IMAP i stället.”

Niklas fortsätter att skriva. Thomas skruvar på sig.

“Du, måste tömma task och tarm… Gå på toa!”

Om Lena hörde hur Thomas uttrycker sig skulle hon ta nya tag med värdegrundsarbetet snarast. Niklas stirrar på skärmen där rad efter rad av kod framträder. Det är oklart om han ens hörde vad Thomas sa.

Stycket är hämtat ur min roman Förvaltningen. Thomas, som är IT-ansvarig på Förvaltningen, har besök av 15-åriga Niklas som är på prao under en veckas tid. Det kommer som en chock för Thomas (men knappast för läsaren) att Niklas kan mer om datorer än vad Thomas kan.

År 1981 skrev någon under pseudonymen Archibald Putt boken Putts Law and the successful technocrat. I den statuerade denne Putt sin lag om teknologi i organisationer. Nämligen att:

”Teknologi är dominerad av av två typer av personer: de som förstår det de inte hanterar, och de som hanterar det de inte förstår”.

Idag finns det knappast någon organisation som klarar sig utan mer eller mindre avancerad teknologi. Och som ni nog kan ana är Putts Lag ett faktum även på Förvaltningen. Om man ska tro den undersökning som gjordes efter att den första utgåvan av Putt’s Law kom ut, håller 94 % av alla ledare i de tillfrågade organisationerna med om att Putt’s Lag gäller även hos dem. Resterande 6 % valde att inte svara på undersökningen.

Det säger sig självt att organisationen inte kommer att använda sin teknologi optimalt om den hanteras av de som inte förstår den. Så vad ska man göra?

Enligt Putt själv, handlar det om att ”spola bort inkompetensen” från en teknokratisk hierarki. Det gör man genom att säkerställa att medarbetare med teknisk kompetens faktiskt stannar kvar på de operativa positionerna, medan de som saknar teknisk kompetens antingen avskedas eller befordras.

Ni som läst inlägget om Peters Princip lägger säkert märke till att de båda kompletterar varandra väl. Peters Princip säger att hierarkiska organisationer har en tendens att befordra de mest kompetenta medarbetarna tills dess att de når sin inkompetensnivå. Följden blir att alla hierarkiska organisationer förr eller senare kommer att bestå av personer som är inkompetenta att utföra sina uppgifter. Lösningen är att inte befordra de mest kompetenta utan i stället slumpmässigt befordra till högre positioner.

Putt säger alltså att man, för att undvika de tråkiga konsekvenserna av Putt’s Lag, ska låta de mest tekniskt kompetenta stanna kvar på operativa poster och i stället befordra de tekniskt inkompetenta som (förhoppningsvis) är bättre på att sköta strategiska uppgifter eller ha personalansvar.

Det här blogginlägget är en del i en serie artiklar jag skriver för att beskriva olika fenomen som finns gestaltade i min roman "Förvaltningen - En roman om offentlig sektor". Dels för att läsaren ska kunna fördjupa sig inom de ämnen som romanen kritiserar och ironiserar kring, och dels för att skapa intresse och uppmärksamhet för Förvaltningen.

Dessa blogginlägg berör Putts Lag, Peters Princip, Parkinsons Lag, Färgkodning enligt DISA och Neurotrams.

Om du vill kontakta mig, klicka här.

Om du är intresserad av Förvaltningen, klicka här.

 

 

Jonas Hjalmar Blom