Hur blev Myers Briggs Type Indicator världens mest sålda personlighetstest?

”De flesta personlighetspsykologer ser inte MBTI som annat än en ganska komplicerad kinesisk lyckokaka”.

I det senaste numret av Modern Psykologi finns en av mina texter. Det handlar om hur Myers Briggs Type Indicator, MBTI, blev världens mest sålda personlighetstest, trots att det saknar vetenskapligt stöd.

Du som läser kommer att lära dig skillnaden mellan vetenskaplighet och säljbarhet när det gäller psykologiska tester. Om du är beställare hjälper det dig att sålla i djungeln av psykologiska tester. Om du är knegare ger det dig ännu en vettig anledning att säga “tack, men nej tack” när någon chef eller HR-person säger åt dig att genomföra ett test.

Jonas Hjalmar BlomComment