Intervju i Göteborgs-Posten: Psykologens tips för att bota pensionsångesten

Bild: Jonas Lindstedt

Bild: Jonas Lindstedt

I helgens Göteborgs-Posten finns ett saftigt reportage om pension, där jag blir intervjuad om psykologiska aspekter av pension. Artikeln finner du genom att klicka här, den är dock låst bakom en betalvägg. Som en liten teaser kan jag bjuda på det sista journalisten frågade mig om, nämligen några konkreta tips på hur man kan minska sin pensionsångest:


Här är psykologens tips på hur man kan minska pensionsångesten

1. Bryt ner problemet i mindre delar. Försök alltså inte att ta tag i allt på en gång, börja hellre smått och förslagsvis med de detaljer kring pensionen som intresserar dig mest.

2. Planera noggrant. Avsätt specifika tidpunkter i kalendern då du tar itu med delproblemen. Se sedan till att hålla dessa. 

3. Om du upplever pensionen som svårbegriplig, låt inte känslan av okunnighet att ta över. Pensionsmyndigheten och bolagen har också ett ansvar att göra informationen lättillgänglig, säger psykologen Blom. 

4. Fokusera inte enbart på att maximera dina framtida pensionsutbetalningar. Livet efter arbetet måste sättas i ett större sammanhang om hur man vill leva sitt liv. Hälsa och relationer kan också vara avgörande faktorer för livskvaliteten.


Just pension är något jag arbetat med tidigare. Bland annat i en rapport tillsammans med Rodolfo för Min Pension, med titeln “Pensionsinformation på psykologernas vis”. Där beskriver jag och min kollega Niklas Laninge olika psykologiska aspekter av pension som bidrar till att den kan vara svårbegriplig. Du hittar rapporten genom att klicka här.

Bild: Rodolfo

Bild: Rodolfo

Jonas Hjalmar Blom4 Comments