Boktips: 8 böcker för dig som vill förstå hur människor fungerar

Sedan jag skrev inlägget om Omgiven Av Idioter har jag fått ett hundratal förfrågningar om vad jag rekommenderar att man läser i stället om man vill skapa sig större förståelse för mänskligt beteende.

Till en början var min vilja att svara personligt på alla förfrågningar för att inte bara rekommendera ett gäng böcker vetskap om vad personen egentligen var intresserad av. Med tiden började det dock bli tidskrävande och därför vill jag sammanfatta mina boktips i det här blogginlägget. Förhoppningsvis kan det vara både underhållande och lärorik läsning som ger en realistisk (vilket inte utesluter optimistisk) syn på världen och människor. Många av de, enligt mig, bästa populärvetenskapliga böckerna finns på andra språk än svenska och det är bara ett fåtal som översätts till svenska. På senare år har dock några modiga förlag gett ut böcker som kanske inte direkt blir storsäljare, men som definitivt har potential att bli folkbildande. Här är några av dem.

För dig som vill förstå människors tänkande: ”Tänka, Snabbt och Långsamt” av Daniel Kahneman

Tänka, Snabbt och Långsamt fick mycket uppmärksamhet då den kom ut för några år sedan. Daniel Kahneman är professor i psykologi vid Princeton och har hållit igång sedan 1970-talet tillsammans med sin polare Amos Tversky. De tilldelades även Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne (det man oftast kallar Nobelpriset i ekonomi) år 2002. Amos Tversky hade dött några år tidigare, annars hade han troligtvis fått det tillsammans med Kahneman.

I Tänka, snabbt och långsamt sammanfattar Kahneman sin och Tverskys forskning om beslutsfattande och kompletterar den med andra fynd från psykologin och ger en helhetsbild av vårt tänkande och vad som påverkar det.

Tänka, Snabbt och Långsamt är dock ingen perfekt bok. Trots att den kom ut så nyligen som år 2011 (vilket i dessa sammanhang är typ som att Beyoncé släppte en ny singel igår) har vissa av fynden kommit att kompliceras i och med den pågående replikeringskrisen. I kort innebär replikeringskrisen att vissa fynd, främst från socialpsykologin (men även från ekonomi, biomedicin och andra forskningsfält), har varit svåra att replikera. Att replikera innebär att forskare ska kunna genomföra likadana studier som andra forskare redan gjort, med samma metod och tillvägagångssätt, och få likvärdiga resultat. Mer om det i ett annat inlägg.

Daniel Kahneman är en av de klokare forskarna jag träffat på. I samband med att fynden han refererat till i Tänka, snabbt och långsamt började ifrågasättas skrev han ett öppet brev till andra forskare och manade dem till att ”agera som en grupp och undvika att gå i försvar”. Det är att jämföra med många andra, exempelvis Roy Baumeister och Paul Ekman, som snarare slår ifrån sig så mycket de kan för att försvara sina teorier när de motbevisas eller när deras metoder visar sig ha brister. Jaja, det blev en liten utsvävning. Det jag vill komma fram till är att det är viktigt att vara skeptisk.

För dig som vill förstå varför vi människor kategoriserar varandra: ”Vi och Dom” av Joshua Greene

Joshua Greene tillhör skaran experimentella filosofer. Alltså filosofer som inte nöjer sig med att tänka, utan också gör olika former av experiment. Greene har riktat in sig på att förstå moraliskt beteende. Exempelvis hur det kommer sig att vi människor har en tendens att hjälpa personer av vår egen etnicitet framför personer av en annan etnicitet, om vi tvingas välja.

I ”Vi och Dom” går han igenom både den forskning han själv och andra forskare gjort på ämnet. Man kan tycka att det är tragiskt att vi människor är så kategoriska. Men, likväl är vi det, och det finns saker att göra så att det inte får negativa konsekvenser för oss som individet och samhällen.

För dig som vill ha en genomgång av arbetspsykologi: ”Psykologi i organisation och ledning” av Geir och Astrid Kaufman

Det här är en grundbok med en bred översikt av organisationspsykologisk forskning. Sådana böcker brukar vara bra av två anledningar. Antingen när man är helt ny på ett ämne och vill veta vad man vill veta mer om. Eller, när man är kunnig inom ett ämne och fräscha upp sina kunskaper.

Många personer som hört av sig arbetar med HR-frågor, ofta med rekrytering eller personalutveckling. De flesta av dem har säkert gått både en och två universitetskurser, eller utvecklingsprogram i de organisationer de jobbar inom, och lärt sig bra saker. Men om det är några år sedan och man inte läst på sedan dess, tycker jag att den här boken är bra för att påminna sig om det där man en gång satt och lärde in. ”Repetition är kunskapens moder”, var det nån som sa.

För dig som vill förstå och förändra beteenden på arbetsplatsen: ”Beteendeanalys i Organisationer” av Rolf Olofsson

Min uppfattning är att personlighet har fått alltför står betydelse i vårt samhälle. Både på arbetsplatsen och i privatlivet. Det är inte bara något jag fått för mig, utan en uppfattning som kommer av forskning som visar att personlighet har ett ganska svag koppling till beteenden i allmänhet och värderingar, arbetsprestation eller relationer (för relationer tycks fysisk attraktion vara det som bäst förutsäger en långvarig och trivsam relation). Bättre då att fokusera på beteenden. Det är just vad Rolf Olofsson, leg. psykolog, gör.

I den här boken beskriver han hur både den vetenskapliga grunden och de praktiska tillämpningarna kring OBM, eller organizational behavior management. Med andra ord, hur man kan förstå och förändra människors beteenden på arbetsplatsen.

För dig som vill förstå människors beteende inifrån och ut: ”Varför vi beter oss som vi gör: biologin bakom människans bästa och sämsta sidor” av Robert M. Sapolsky

Om Tänka, Snabbt och Långsamt är en bibel för den som vill förstå kognitionspsykologi är detta bibeln för den som vill förstå de biologiska förklaringarna till våra beteenden. Sapolsky beskriver två beteenden, att röra på handen för att röra vid någon eller att röra på handen för att avfyra en pistol. Två beteenden som liknar varandra till det yttre men som har väldigt olika biologisk grund. Sapolsky approach är dessutom att beskriva beteenden på alla tillgängliga nivåer, från minsta molekyl till största muskel (och även utanför kroppen).

För dig som vill förstå påverkan: ”Påverkan, teori och praktik” av Robert B. Cialdini

Cialdini är professor i socialpsykologi och har ägnat hela livet åt att forska om beteendepåverkan. Helt enkelt hur en person kan påverka en annan att bete sig på ett visst sätt, ofta i konsumtionssituationer. Han har dessutom ägnat sig en del åt wallraffning när han själv iklätt sig rollen som försäljare, för att skaffa stoff till sin forskning. I den här boken beskriver han båda sidorna av sin forskning. Dels den sidan som försäljare kan använda för att sälja mer. Dels den sidan som vanliga människor kan använda för att inte gå på försäljarnas trick.

För dig som vill förstå känslor: ”Så skapas känslor” av Lisa Feldman Barrett

Den här boken blev jag tagen av när jag läsare den förra året. Så mycket att jag klassade den som en av årets intellektuella orgasmer. För det är verkligen en sådan bok som, åtminstone för en psykologinörd, får en att rysa av välbehag. Inte så mycket för att den är välskriven (jag tycker att den, som många andra fackböcker är onödigt lång och fylld av upprepningar) utan för att Lisa Feldman Barrett tvingar läsaren att ändra sin världsbild en aning. Hon beskriver hur forskningen på ”universella basaffekter” som dominerat psykologin och finns med i de allra flesta introduktionsböcker i ämnet, inte stämmer. Det bli på så vis en påminnelse om att ett fält inom vetenskapen aldrig är fast och färdigt utan hela tiden i förändring när nya fynd kommer in som tvingar en att ompröva de gamla. Boken finns i skrivande stund inte ute på svenska, men kommer ut senare under 2018. Efter att jag läst den på engelska sammanfattade jag några av lärdomarna i ett blogginlägg som du hittar här.

För dig som vill designa beteenden: Beteendedesign av Niklas Laninge och Arvid Janson 

Här är en liten disclaimer på sin plats. Jag känner Niklas Laninge och Arvid Janson, så mitt omdöme om den här boken må vara färgat av att jag tycker att de båda är trevliga människor. Likväl vill jag rekommendera den här boken efterdsom de visar hur man kan använda fynden, främst från Tänka, Snabbt och Långsamt, för att designa beslutssituationer där människor beter sig på ett önskvärt vis. Det är, liksom många av fynden från psykologin, ett tveeggat svärd. Man kan använda det både för att skapa win-lose, lose-win, eller i bästa fall win-win-situationer. 

För dig som vill ha en djupgående gestaltning av det moderna kontorslivet: Förvaltningen av Jonas Hjalmar Blom

Nej, jag skojar bara. Jag rekommenderar inte Förvaltningen till någon som vill få en sann bild av människors beteende på arbetsplatsen. Däremot rekommenderar jag den till dig som vill ha en humoristisk och tänkvärd skildring av en arbetsplats i fritt fall. Dessutom tycker jag att omslaget är sjukt snyggt, trots att jag troligtvis sett det fler gånger än någon annan. Och det är min blogg, så jag gör som jag vill.